la unua komitata kunsido de la novelektita komitato

Saluton,

Merkrede, la 4an de novembro je la 15.00a horo en la oficejo de Jazik Uspeha (Afanasjeva) okazos la unua komitata kunsido de la novelektita komitato. Ni invitas interesitojn ĉeesti la kunvenon kaj kunlabori.

Inter ĉefaj traktotaj temoj estos:
- strategiaj celoj de la Asocio
- labordirektaj prioritatoj de la Asocio
- jarkotizoj kaj aliĝilo
- buĝeto por la venonta jaro
- postfestivala agado (karavano, klubo de LF-instruistoj)
- internacia junulara kongreso en Ĉeboksaro
- asocia retejo
- informado (movada: loka kaj malloka kaj porsocia)
- ideoj, proponoj kaj alio

La labora lingvo de la komitato estas Esperanto

Provizora tempodauro de la kunveno 2 horoj

Amike,
Aleksandr Blinov