Realiĝi al Pasporta Servo

Karaj gastigantoj de Pasporta Servo,

Ni ĝojas ke ni povas prezenti al vi la aliĝsistemon al la nova Pasporta Servo!

Post plurmonata laboro la PS-teamo ĵus finpreparis la alighsistemon de la nova retejo <

kaj por la unua fojo, ni petas vin plenumi anstataŭ la ĝis nun kutima papera aliĝilo la tutnovan retan aliĝilon. La reta aliĝo plenumas la saman funkcion: Vi aperos kiel gastiganto de Pasporta Servo en la PS-libreto, kaj en la nova retpaĝo <>.

*Kiel mi aliĝu al la nova sistemo?*
Simple iru al <> kaj alklaku *Membriĝi,* supre en la paĝo. Post plenigo de la kampoj kaj akcepto de la uzokondiĉoj, vi ricevos pasvorton en via retpoŝto. Per ĉi tiu pasvorto vi povas eniri la paĝaron kaj poste aldoni detalojn pri gastigado. Ne forgesu eniri la paĝon post ricevo de la pasvorto kaj tie aldoni la gastigo-detalojn, ĉar alikaze neniu povos kontakti vin pri gastigo!

*Mi ja pretas aliĝi en la reto, sed tamen volas ke gastoj anoncu sin telefone aŭ per paperletero. Kion fari?*

Tamen aliĝu en la reto, kaj simple indiku ke gastoj kontaktu vin nur per telefono aŭ paperpoŝto.

*Mi ne volas ke miaj telefonnumero kaj adreso aperu en la interreto, ĉu mi tamen aliĝu?*
Senprobleme! Vi povas facile elekti ke viaj adreso kaj telefonnumero ne aperos en la interreto, kaj ke gastoj kontaktu vin per la retpaĝo sen vidi vian retadreson.

*Kiam malfermiĝs la nova retejo <>?*
La retejo malfermiĝos laŭplane la 8a de majo.

*Mi faris eraron kiam mi entajpis miajn datenojn, aŭ poste ŝanghis mian telefonnumeron. Kion mi faru?*
En la nova sistemo, tio ne plu estos problemo! Vi facile povas ensaluti kaj ŝanghi viajn datenojn.

*Kiam aperos la papera eldono?*
Ĝi aperos komence de junio 2009.

*Ĝis kiam mi povas aliĝi por aperi en la venonta papera eldono?*
Ni petas ke vi aliĝu plejeble baldaŭ, sed almenaŭ ĝis la 17a de majo 2009

*Mi volas aliĝi kiel gastiganto, sed preferas paperan aliĝilon. Al kiu mi min turnu?*
Bv. sin turni al la Centra Oficejo de TEJO/UEA, Nieuwe Binnenweg
176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
Vi povas eĉ aliĝi per telefono! Simple alvoku la Centran Oficejon kaj petu la TEJO-oficejo dum ofic-horoj, lunde - vendrede de 9a ĝis 16a, +31 10 43 6 1044

Joop Kiefte, PS-komisiito
Gregor Hinker, prezidanto de TEJO