Kursoj de Esperanto

Unu el agad-direktoj de nia asocio estas organizado de esperanto-kursoj por ĉiuj dezirantoj. Baza kurso konsistas el 12 lecionoj, po 2-3 lecionoj dum semajno. Longeco de kutima e-leciono 1,5-2 horoj. Ankaŭ ĉe ni oni povas aĉeti lernolibrojn, vortarojn ktp por memistruado.
Ni ankaŭ okazigas konversaci-vesperoj kaj lingvopraktikaj kunvenoj por progresantoj.

г округ стал