La 9-a Lingva Festivalo en Ĉeboksari

La 22-24-an de oktobro Ĉeboksari denove iĝis la Ĉefurbo de nia Mondo. Tie vican fojon okazis la grandioza festo - la 9-a Lingva Festivalo. Ĝi restas absolute unika esperantista agado, destinita por vasta ekstera publiko. Kaj mi bonŝancis trian fojon partopreni ĝin. Per kio do surprizis min la 9-a LF?
Antaŭ la Festivalo unuafoje okazis la scienc-praktika konferenco "Funkciado de minoritataj lingvoj en kondiĉoj de tutmondiĝo", kiun partoprenis ne nur profesoroj de la Ĉeboksara universitato kaj lokaj esperantistoj, sed ankaŭ speciale invititaj gastoj el Rusio - Nikolao Gudskov(Moskvo), Aleksandro Melnikov(Rostov-ĉe-Don), Abduraĥman Junusov(Maĥaĉkala), Vjaĉeslav Ivanov(Sankt-Peterburg), el Katalunio - Hektor Alos Font, el Italio - Pier Luigi Cinquantini. La konferenco pasis en tri lingvoj - la rusa, la ĉuvaŝa kaj esperanto.
Samvespere (en la antaŭfestivala vendredo) ni vizitis la finalon de studenta maratono - la teatran konkurson (oni devis plenigi la konatan en nia junulara Esperantujo tasko - scenigi rusajn fabelojn en diversaj ĝenroj). Tio estis la tria konkurso post la sporta kaj la intelekta. Mi admiris la fakton, ke la organizantoj sukcesis engaĝi en la procezon tiom da gejunuloj el diversaj altlernejoj(mi diru centojn!).
Sabat-dimanĉe, dum la festivalaj tagoj, inter la Solena Malfermo kun anoncado de la lingvoj (ĉiam emocia por mi) kaj la Solena Fermo kun la grandioza Internacia koncerto (ĉiam ĝuiga por mi) okazis multaj interesaj kaj gravaj eventoj, inkluzive, kompreneble, la lingvajn prezentadojn mem. Mi admiris prezentadon de Esperanto far Aleksandro Melnikov, ĝojis pri furora sukceso de la ĉeĉena, armena kaj nepala prezentadoj, scivolemis pri laboro de majstroj dum la prezentado de la angla, ĉagrenis pro foresto de publiko ĉe la penĝaba lingvo, ridetis pri teatra invitado al la germana, fieris pri la prezentadoj de la kataluna, itala, germana, oseta, dagestanaj kaj artefaritaj lingvoj fare de niaj samideanoj-esperantistoj. Kun granda intereso mi partoprenis tri aranĝojn kun la konata poligloto, psikologo, filozofo, multflanka artisto Valerij Kurinskij el Kievo, aŭtoro de la fama libro "Aŭtodidaktiko".
Por mi persone tre gravis, ke al la festivalo kun mi venis tri miaj tiamaj kursantinoj kaj unu klubanino - ili ĉiuj estis tre pozitive impresitaj, kio havas grandan valoron, precipe por komencantoj. Alvorte, ĉi-jara surprizo estis ankaŭ la du busoj da uljanovskanoj, kiujn venigis Jurij Karcev kaj lia patrino Margarita Jurjevna. La uljanovskanoj kontribuis al la programo. Ekzemple, la amuza teatra prezentado de la germana lingvo estis farita de ili. Krome, ili lanĉis novan eron - la Infanan ĉambron, kie eblis, intercetere, spekti animaciajn filmojn en fremdaj lingvoj.
Multaj eventoj, multaj impresoj, multaj dankoj al la partoprenantoj. Kaj neestingeblan admiron - al la organizantoj - la Ĉuvaŝa Esperanto-Centro kaj JEAĈR - brilanta pinto de la tutmonda esperantista movado!

Irina Gonĉarova (Odincovo)
decembro "REGo" № 6(25) 2004