EsPrimo-6 en Novosibirsko

La vica regiona renkontiĝo en 2009 okazos en la urbo Novosibirsko de la 30a de aprilo ĝis la 3a de majo. La unua aliĝperiodo finiĝas la 15-an de februaro 2009. Vidu la tabelon de kotizoj. Bonvolu sendi monon al la adreso de Katerina Arbekova: 630078 Новосибирск-78, а/я 107 Арбековой Екатерине Александровне

ĝis la 15a de februaro ĝis la 15a de marto surloke
0-14 senpage senpage senpage
15-25 200 300 400
pli ol 25 300 400 500

Rabatoj por kontribuantoj al la programo: 200 rub.
La informoj pri prezoj por loĝado kaj manĝado dume ne pretas. Io klariĝos post kelkaj tagoj.

Retejo: