VER-14

Volgia Esperantista Renkontiĝo
2009-05-01/03

Ĉu vi aŭdas? Ĉu vi aŭdas birdajn trilojn? Kaj krakadon de lastaj glacieroj sur la rivero? Kaj gajan esperantistan babiladon apude? Ĉu vi sentas tiun printempe ebriigan aeron, kiu trapasas ĉiun korperon kaj inspiras per neforgesebla humoro? Denove la verda stelo vokas ĉiujn samideanojn al la renkontiĝo. Al VERo.

La 14-a Volgia Esperantista Renkontiĝo okazos de la 30-a de aprilo ĝis la 3-a de majo 2009 apud Samara. Ĝi celas unuigi kaj revivigi esperantistojn de Volgia regiono kaj apudaj teritorioj.

LOKO

La turbazejo "Romaŝka" estas bone atingebla per buso kaj elektrotrajno de Samara kaj de flughaveno.

LOĜADO por tagnokto:

  • 230rub. - ĉambroj por 8-12 homoj kun duetaĝaj litoj.
  • 320rub. - ĉambroj por 2 homoj. ( La oportunaĵoj estas en koridoro.)
  • 400rub. - ĉambroj por 4 homoj kun oportunaĵoj (duŝo, necesejo) en la ĉambro.
  • 350rub. - varma dometo por 10 homoj kun oportunaĵoj sur strato
  • Sur teritorio oni permesas starigi tendojn kontraŭ 100 rub.

MANĜADO en manĝejo nun kostas 300rub.

(70-matenmanĝo, 130-tagmanĝo, 100-vespermanĝo). Ĉu altiĝos kosto en majo, nun neniu povas diri.(Ni esperu, ke ne). Eblas memzorga manĝado, ĉar proksimaj nutraĵvendejoj atingeblas dum 20 kaj 40 minutoj perpiede.

ALIĜKOTIZO

  • 100rub. ĝis 1.04.
  • 200rub. ĝis 15.04.
  • 300rub. post 15.04. kaj surloke.

Estas rabatoj pro kontribuo al programo.

LA PROGRAMO

konsistos el seriozaj aferoj (ronda tablo pri regiona agado, konatiĝo kun agado de Samara E-klubo, diversaj prelegoj kaj informoj), distraj programeroj (ludoj, kvizoj, koncertoj, turista marŝo al monteto Careva Kurgano, eble ekskurso tra Samara), manlaboraj metiejoj, ekologia marŝo kaj kelkaj plu. Detala programo estos sendata al aliĝintoj.

Se alvenos multe da infanoj, okazos apartaj programeroj por infanoj.

Demandojn kaj proponojn bonvolu sendi al: espersamCXEyandex.ru kaj telefoni: 8(906)127 35 16 al Kuznecova Jelena.

Laŭ informoj de