Koresponda Servo Universala

Nova Koresponda Servo - kun fotoj!

Ekfunkciis nova internacia esperantista koresponda servo kun la nomo "Koresponda Servo Universala, KSU".

La Servon iniciatis Viktor Kudrjavcev, redaktoro de la revuo "Komencanto". La servo facilas por uzo kaj preskaŭ ĉiuj korespondanoncoj kunhavas fotojn!

Adreso de la servo: http://esperanto-plus.ru/koresponda-servo/

Estimataj samideanoj, bonvolu uzi la Servon mem kaj rekomendi ĝin al viaj konatoj, instruistoj, kursgvidantoj, redaktoroj, abonantoj, komencantoj...

Krom plumamikaj "Koresponda Servo Universala" akceptas ankaŭ alispecajn anoncojn kaj informojn!

Informoj de Viktor Kudrjavcev