REK-26

Karaj geamikoj!

Por alighi al jubilea Rusia Esperantista Kongreso okazonta en Sankt-Peterburgo la 27-31.05.2010 lau unua alighperiodo (ghis 31.12.2009) restis nur du semajnoj. La unuan informleteron vi povas vidi en , au elshuti el . Jam nun alighis kaj konfirmis sian alighon per pago chirkau 50 esperantistoj el pli ol 10 landoj. Jam estas kompilita provizore programo de prelegoj kaj arta programo de la Kongreso. La informon pri tio vi povas ankau trovi en . Ni invitas, tiujn, kiuj ankorau ne alighis kaj ne pagis la alighkotizon, rapide fari tion, uzante la plej malmultekostan alighperiodon!

Lau informoj de REU.